Piscina Municipal do Porriño. Acede a cursos de natación, unha piscina de uso libre, sala de musculación, actividades dirigidas acuáticas
PREZOS PÚBLICOS SEGUNDO A ORDENANZA FISCAL DO 30/12/08
SOCIOS MENSUAL TRIMESTRAL 10% ANUAL 30%
Individual 23,76 € 64,17 € 199,28 €
Familiar 2 28,31 € 76,43 € 237,81 €
Familiar 3 32,51 € 87,76 € 273, 04 €
Familiar 4 36,35 € 98,13 € 305,33 €
Familiar 5 39,85 € 107,58 € 334,69 €
Familiar +5 42,64 € 115,13 € 358,17 €
Pensión ** 13,97 € 37,75 € 117,44 €
CURSOS * (prezos mensuais)    
ADULTOS 3 días/semana 2 días/semana 1 día/semana
Socios 15,74 € 12,23 € 6,12 €
Non socios 31,45 € 24,46 € 12,23 €
NENOS/AS   2 días/semana 1 día/semana
Socios   8,74 € 4,37 €
Non socios   17,47 € 8,74 €
CURSOS BEBÉS (DE 6 A 18 MESES DE IDADE): 3 días/semana
Socios 21,32 €    
Non socios 42,36 €    
BONO 20 BAÑOS 1 HORA (impersoais, validez 60 días)
Adultos 22,36 €    
Nenos* 13,97€    
ENTRADA DIARIA  1 HORA
Adultos 2,45 €    
Nenos 1,40 €    
SAUNA
Socios Gratis    
Non socios 2,79 €    
Os socios teñen dereito a un 50% de desconto nos cursos, o uso da sauna de xeito gratuíto e o uso da sala
* MATRÍCULA: 6,99 € (de causar baixa máis dun mes, deberase abonar a matrícula de novo).

Pensionistas e deportistas federados nos equipos de O Porriño, poderánse acoller a estes prezos

Os nenos menores de tres anos terán entrada gratis.

Considérase usuario adulto aos maiores de 15 anos.